ฉันต้องการปกป้องความงดงาม และระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ของกระบี่!Protect Krabi beauties and its rich ecosystem!
ความสวยงามของท้องทะเล และธรรมชาติของกระบี่กำลังถูกคุกคามจากการมาของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเ